پارس گیتی رایحه تولید کننده انحصاری طعم دهنده های طبیعی گیاهی

شرکت پارس گیتی رایحه

آدرس: یزد، سه راه تعاون، مرکز رشد زیست فناوری

ایمیل: pgr@parsgityrayeheh.com

تلفن:۳۸۲۵۲۶۵۴-۰۳۵

 ۶۹۹۶ ۴۰۵ ۰۹۰۳